Retouren & Garantie

We willen dat u volledig tevreden bent met uw aankopen bij Gereedschap.Online. Het kan echter voorkomen dit niet het geval is en dat u een product, of producten wilt retourneren.

Redenen om een product of bestelling te retourneren, kunnen bijvoorbeeld zijn omdat:

 1. U maakt gebruik van de zichttermijn van 14 dagen.
 2. U heeft zich vergist of bent niet tevreden.
 3. Er is een defect of verkeerd product geleverd.
 4. De productgegevens kloppen niet op de website.
 5. De afbeelding(en) klopt niet op de website.
 6. Het product is tijdens transport beschadigd.
 7. Een product is binnen de garantietermijn defect gegaan.
 8. Een product is buiten de garantietermijn defect gegaan en u wilt een prijsopgave van reparatie.
 9. Anders...

Stappenplan retour indienen door een registreerde klant

 • Als klant inloggen op uw account in uw webwinkel.
 • U komt uit op een pagina waar uw recente orders te zien zijn.
 • Vervolgens klikt u op Bekijken naast de order waarvan u artikelen retour wilt sturen.
 • Nu komt u in het overzicht van de betreffende order terecht.
 • Hier kunt u rechts onderin op de knop Artikelen retourneren klikken om de retourzending aan te maken.
 • Vervolgens wordt u doorgestuurd naar een pagina waar u de retourzending kunt instellen.
 • De eerste stap is aangeven welke producten retour gestuurd worden. Dit wordt gedaan door het aantal aan te geven in het drop-downmenu.
 • Producten die u wilt houden, laat u op 0 staan.
 • De volgende stap is aangeven waarom de betreffende producten retour gestuurd worden. Bij Reden en Actie kunt u kiezen uit de Retourredenen in het linker menu, of kiezen voor de optie "Anders, namelijk...".
 • In het laatste geval kunt u zelf een reden of actie invoeren.
 • Vervolgens klikt u rechts onderin op Verstuur.

Mits aan de juiste voorwaarden is voldaan zal terugbetaling, dan wel omruiling binnen 14 dagen na ontvangst geschieden.

Zicht of Afkoelingsperiode

Consumenten* mogen de koop van producten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 14 werkdagen na ontvangst van een product ontbinden. Tool Com BV (alsmede Gereedschap.Online en Gereedschapland.nl) mag een schriftelijke bevestiging vragen. Voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument of die voor verkoop ongeschikt zijn geworden is ontbinding niet mogelijk. De consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het product en de daaraan verbonden kosten. De prijs en eventuele andere door de consumenten betaalde bedragen zullen binnen 14 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald. Indien van toepassing worden de kosten voor het terugzenden van een product op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht. Zie ook onze verkoop- (en retourvoorwaarden) op de website.

* Consument: natuurlijk persoon (geen bedrijf) die producten van Tool Com BV koopt voor privé-gebruik.
Bedrijven, stichtingen en verenigingen (business to business, B2B) vallen deze klanten niet onder het consumentenrecht.

Dat betekent onder meer dat:

 • Er geen wettelijke bedenktijd hebben.
 • Er minder garantieregels gelden dan voor consumenten

Bij business to business, B2B gelden de algemene regels voor (koop)overeenkomsten uit boek 6 en boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Zie hiervoor onze verkoopvoorwaarden.
Download Voorwaarden Tool Com bv (Nederlands)

Garantieperiode

Op al onze producten zit één jaar garantie, tenzij anders is vermeld.
De periode is nooit korter. Een andere garantieperiode dan één jaar wordt duidelijk vermeld.

 1. Tool Com BV staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  Indien overeengekomen staat Tool Com BV er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Tool Com BV, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Tool Com BV kan doen gelden indien Tool Com BV is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Tool Com BV, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Zie ook onze verkoopvoorwaarden elders op deze website.

 

 

 

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »